Čebelarska zveza Slovenije je konec leta 2012 objavila poučen in zanimiv posnetek na temo točenja medu. Pouči nas o celotnem postopku točenja medu, od začetne (preverjanje zrelosti medu za točenje) do končne faze (pomembnosti pri skladiščenju le tega).
Povzetek videoposnetka:
-preverjanje zrelosti medu
-umiritev čebel pri točenju medu
-odvzem medenega satja
-priprave na točenje (osebna higiena, ustrezen prostor, ustrezni pripomočki)
-odkrivanje satja
-točilo
-cedila
-vračanje satja
-embalaža
-posnemanje medu
-hramba medu (optimalni pogoji)
NAJ MEDI!