Čebelarji s Celjskega, pomembni za razvoj čebelarstva v Šmarju pri Jelšah

Henrik PETERNEL (1876–1951)

Henrik PETERNEL, župnik in čebelar iz Bukovžlaka pri Celju, je bil več let predsednik Zveze čebelarskih društev za Mariborsko oblast in podpredsednik Slovenskega čebelarskega društva. Na podlagi številnih člankov v Slovenskem čebelarju je bil določen za predavatelja in učitelja čebelarstva. Peternel je ob nedeljah prihajal v Šmarje pri Jelšah poučevat in praktično prikazovati čebelarstvo od leta 1930 do 1936 leta.

Henrik Peternel, župnik in čebelar
Henrik Peternel, župnik in čebelar

Pomembni so še naslednji:
M. KRESNIK je bil društveni čebelarski učitelj in soustanovitelj mestne fantovske šole v Celju.
Tone KURBUS iz Slivnice pri Celju je bil potovalni učitelj čebelarstva.
Joško ŠLANDER iz Celja je prihajal v Šmarje pri Jelšah predavat, nazadnje še leta1982.

Šmarčani, pomembni za razvoj čebelarstva

Frančišek FERLINC (27. 9. 1895 – 23. 7. 1927), župan v Šmarju pri Jelšah. Septembra 1912 je sodeloval na Čebelarskem sejmu v Celju, za izvedbo sejma pa je Šmarski okraj, ki ga je vodil, prispeval 50 kron.

Mihael DROBNE (6. 9. 1861 – 6. 1. 1941) iz Dvora. Fotografije neznanega avtorja, ki jih je prispeval Friderik DROBNE. Družina Drobne pred čebelnjakom, ki stoji še danes, vendar ni naseljen s čebelami. Čebelnjak je bil prestavljen izven vrta po potresu leta 1974.

Janko - Ivan Fras
Janko – Ivan Fras

 

Janko – Ivan FRAS je bil tajnik Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah polnih 25 let. Kot strokovni tajnik družine je pri svojem čebelnjaku, ki mu ga je zapustil oče, prvi praktično prikazoval zatiranje varoje. Vestno je vodil evidenco štetja odpadle varoje, uporabljal podstavke, razdeljene v manjše kvadrate zaradi lažjega štetja, papir, premazan z lekarniškim vazelinom, in to že
leta 1980. Svoje videnje čebelarstva na Šmarskem je zapisal v članku v knjigi »Med Bočem in Bohorjem«.

Janko FRAS in sin Janko – Ivan FRAS. Čebelnjak je bil postavljen leta 1924 in obnovljen 1949. Fotografija neznanega avtorja je nastala devetega junija 1957.