O čebelji družini

Čebela ne more živeti samostojno, zato živi v čebelji družini. Ta je organizirana in deluje kot super organizem. Družbeni način življenja je zahteval specializacijo vlog v družini, kar je pripeljalo do razlik v zunanji in notranji zgradbi ter funkciji posameznih organov in organizma čebele. Tako čebeljo družino sestavljajo ena matica, 60. 000 čebel (na višku sezone) in nekaj tisoč trotov. Čebele potrebujejo za normalen razvoj med, cvetni prah, vodo, zrak in toploto. Da bi čebele preživele neprijazna vremenska obdobja v letu, si ustvarjajo tudi zalego medu in cvetnega prahu. Zato jih človek tudi vzreja. Čebele potrebujejo za življenje in razvoj veliko medu in cvetnega prahu ter vode. Čebelja družina v enem letu porabi cca. od 40 do 60 kg medu, od 30 do 40 kg cvetnega prahu in približno 80 litrov vode. Večino te hrane porabijo poleti, ko je razvoj najmočnejši. Če so vremenske razmere slabe, mora čebelar čebelam nujno priskočiti na pomoč s sladkorno raztopino in nadomestki cvetnega prahu. Zaradi manjše porabe hrane se pozimi število čebel zmanjša na približno 10. 000 do 15.000 tisoč. Čebelja družina je pozimi brez trotov, ker jih jeseni čebele vržejo iz panjev.
Čebeljo družino sestavljajo:
MATICA
ČEBELE delavke, samice z zakrnelimi spolnimi organi in
TROTI, moški osebki.

MATICA je mati vseh čebel in ima nalogo zaleganja jajčec. Iz oplojenih jajčec se razvijejo čebele delavke, iz neoplojenih pa troti. Matica se razvije iz oplojenega jajčeca, kakor tudi čebele delavke, s to razliko, da je edina prava samica. Vzrok je hranjenje matice z matičnim mlečkom v fazi žerke.
Matica je dvakrat večja od čebele, dolžina njenega telesa je do 30 mm, teža neoplojene matice je do 220 mg, oplojene pa do 325 mg. Največji del predstavlja trebuh, v kateremu sta dva izredno razvita jajčnika. Matica v 24 urah položi tudi do 2.000 jajčec, ki so težja kot pa ona sama. Matica po 5 do 10 dneh od poleganja spolno dozori, nakar se odpravi na svadbeni let na območje, kjer se nahajajo troti. Telo matice in feromoni, ki jih oddaja v zraku, vzbujajo pri trotih močno spolno slo. Za matico leti veliko trotov z eno samo željo, da jo oplodijo. Matica leti na svadbeni let večkrat in šele ko dobi potrebno količino sperme, se vrne v panj, kjer nadaljuje svoje poslanstvo zaleganja jajčec.
Na začetku čebelarske sezone je število izleženih jajčec majhno, saj so čebele v zimskem gnezdu, zunanje temperature pa so nizke. Zvišanje temperature, začetek vnosa nektarja in cvetnega prahu v panj sili čebeljo družino, da pospeši svojo aktivnost. Čebele začnejo pospešeno hraniti matico, ki zalega vedno več jajčec. V eni aktivni sezoni zaleže matica cca. 200. 000 jajčec. Število zaleženih jajčec je odvisno od moči čebelje družine, od letnega obdobja, vremenskih pogojev, količine medu in cvetnega prahu, površine satja, kvalitete matice…
Intenzivnost zaleganja matice uravnavajo čebele delavke. Te hranijo matico in pripravljajo celice za polaganje jajčec. Zaleganje enega jajčeca traja 10 sekund. Čebelja družina ima samo eno matico. Čebele vzrejajo matice zaradi treh nagibov: ob rojenju – rojevi matičniki, pri preleganju – prelegalni matičniki in pri izgubi matice – zasilni matičniki. Matica živi celo do pet let, vendar jih je v sodobnem čebelarstvu treba zamenjati vsako drugo leto.

Čebele lahko razdelimo na delo, ki ga opravljajo:

DAN NALOGA
1 – 3 ČISTILKA: Čebele čistijo svojo in ostale celice, v katere matica polaga jajčece.
3 – 11 KRMILKA: Čebele krmijo ličinke z medom in matice z matičnim mlečkom.
12 – 18 GRADILKE: Čebele izdelujejo satje, sprejemajo medičino, prezračujejo panje.
19 – 21 STRAŽARJI: Čebele ščitijo panj pred sovražniki.
22 – 30 DELAVKA: Čebele nabirajo medičino, cvetni prah in vodo.

 

ČEBELE so delavke v pravem pomenu besede. Izležejo se iz oplojenih jajčec, prav tako kot matica. Žerke čebel prve tri dni dobivajo mleček, ki se kvalitativno in kvantitativno razlikuje od mlečka, s katerim se hranijo žerke matice. Po treh dneh žerke bodočih čebel dobivajo hrano – zmes medu, cvetnega praha in vode, zaradi česar so organi za razmnoževanje čebel delavk
zakrneli. Teža čebele je okoli 100 mg, dolžina telesa pa je do 14 mm. Življenjska doba čebel je odvisna od intenzivnost dela. V spomladanskem času in v prvi polovici poletja čebele veliko delajo, zato je življenjska doba takrat samo 40 dni, medtem ko v drugi polovici leta intenzivnost dela upada, tako da živijo do 60 dni. Čebele, vzgojene konec leta, pa živijo celo do naslednje pomladi,
ko vzgojijo prvo zalego mladih čebel. Število čebel v družini je lahko celo do 70. 000. Čebele so se prilagodile tako, da lahko delajo naloge, ki jih matica ne more. V panj prinašajo nektar, cvetni prah in vodo, izločajo vosek in gradijo satje, vzdržujejo primerno klimo v panju, negujejo zalego, čistijo panj, predelujejo nektar v med, ščitijo panj pred sovražniki. Ko zaznajo težave z staro matico, jo zamenjajo z novo mlado matico in po potrebi uničujejo trote. Čebela delavka ima daljši in bolj razvit rilček od matice in trota. Ta je nujno potreben za zbiranje nektarja in za hranjenje zalege. Za zbiranje in prenašanje cvetnega prahu in propolisa ima čebela na zadnjem paru nog posebne koške. Pri zaščiti pred sovražniki uporablja želo. Razvite ima žleze za gradnjo satja in čutila vonja, okusa, tipa, sluha. Večina kmetijsko pomembnih rastlin čebele potrebuje za opraševanje. Te letajo s cveta na cvet in nabirajo nektar – sladkorno raztopno, ki jo potrebujejo za hrano in na dlačicah svojega telesa prenašajo cvetni prah z ene na drugo rastlino. Če cvetni prah ne pride na pestiče, ne dozorijo ne semena ne sadeži. Sadjarski pridelek je zelo odvisen od
opraševanja čebel. Rastline, oprašene z čebelami, dajejo večji donos in boljšo kvaliteto plodov in semena. Čebele s svojim opraševanjem prispevajo k ohranjevanju in izboljšanju lastnosti teh rastlinskih vrst.

TROTI so samci. Družine začnejo rediti trote pozno pomladi. Število trotov v družini je odvisno od moči družine in velikosti trotovskega satja. V običajni družini je na višku razvoja približno 1000 trotov. Troti v panju ne opravljajo posebnih del; grejejo zalego in so pomembni za normalno razpoloženje v družini. Pomembni so za selekcijo, saj prenašajo dedne lastnosti na potomce, in sicer v prvi generaciji na matice in čebele, v drugi pa na trote. Po glavni ali jesenski paši čebele izženejo trote iz panjev, tako da družine pozimi nimajo trotov. Trot ima debelo telo, velika krila, okroglo glavo in dobro razvite oči. Dolžina trota znaša 17 mm, teža pa je okoli 200 mg, nima žela, njegov rilček je zelo kratek. Troti živijo 60 dni. Iz panja izletijo po desetih dneh, ko postanejo spolno zreli.