135 let čebelarstva na Šmarskem

with Ni komentarjev

Društvo Čebelarska družina Šmarje pri Jelšah bo v letu 2016 praznovala 135 let čebelarstva na Šmarskem. Leta 1881 je bil v »Slovenskem gospodarju« objavljen članek o tem, da je dne 19. Junija 1881 v Šmarji potekal čebelarski shod, ki se ga je udeležilo 60 gospodarjev in je bil namenjen izobraževanju. M. Kresnik, eden od gostujočih gospodarjev je prikazal delo s Dzierzonowskim panjem in še dal nekaj napotkov, kako ravnati s čebelarsko opremo.

Temu dogodku so sledila leta občasnih srečevanj čebelarjev, namenjenih tako druženju kot izobraževanju in medsebojni izmenjavi izkušenj. Eden od predavateljev je bil Henrik Peternel, ki je v Šmarju 5 let predaval 2-3 krat na leto in to v letih 1931-1936. O delovanju čebelarjev med obema vojnama ni veliko pisnih virov, ampak že leta 1946 je v blagajniški knjigi seznam imen 28 čebelarjev, članov okrajne podružnice Šmarje pri Jelšah, ki je delovala v okviru ČD Celje. Leta 1956 je bila ponovno uradno ustanovljena čebelarska družina Šmarje pri Jelšah. Takrat so bila srečanja članov neformalna, večino pri čebelnjaku predsednika ČD, pa tudi strokovni izleti so bili ena izmed oblik družabnega življenja čebelarjev. Leta 1998, ko je čebelarjem uspelo zgraditi nov čebelarski dom s pomočjo občine, donatorjev ter simpatizerjev čebelarjev, je ČD dobila nov zagon. To je bila za člane ČD velika pridobitev, saj je omogočila redna vsakomesečna srečanja v novem domu. Od takrat v njem potekajo tudi vsa strokovna predavanja zunanjih izvajalcev. Prav tako je ob domu družinski čebelnjak. Tudi čebelarski krožek na osnovni šoli, ki neprekinjeno deluje (z nekaj prekinitvami zaradi sprememb mentorjev) omogoča seznanitev mladih z delom čebelarja in marsikateri član krožka postane tudi sam čebelar ali pa vsaj simpatizer čebelarstva.

Po ureditvi okolice doma so se čebelarji ČD odločili, da ob robu parcele postavijo kapelico s kipom SV. Ambroža, zavetnika čebelarjev. Ponovno so vsi združili denar, znanje in čas ter realizirali svoj cilj. Tako je bila lani oktobra svečana posvetitev kapelice. Kapelica tako harmonično dopolnjuje okolico doma. Člani ČD s svojo prisotnostjo v kraju, organizacijo odprtih dni, udeležbo pri maši za god Sv. Ambroža, sodelovanjem z drugimi društvi, dajejo svoj pečat kraju in okolici. To potrjuje dejstvo, da se k ČD vsako leto pridruži nekaj novih članov. Tako ima sedaj ČD Šmarje pri Jelšah 58 članov in je ena najbolj prožnih in aktivnih ČD na celjskem območju. V preteklem letu smo pripravili spletno stran ČD, ker se zelo dobro zavedamo, da je odprtost, povezanost z okoljem, informiranje o dogodkih v ČD en od pogojev za boljšo prepoznavnost naše ČD.

 

Avtor: Inkret Lidia

Vir: Publikacija »125 let čebelarstva na Šmarskem«