Alojz Tirgušek dobitnik odlikovanja Antona Janše I. stopnje

with Ni komentarjev

Član Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah Alojz Tirgušek dobitnik odlikovanja Antona Janše I. stopnje (zlato – najvišje odlikovanje čebelarja v RS).

Anton Janša je prvi slovenski čebelar, ki je svoje izkušnje pri čebelarjenju zapisal in tako postavil temelje za bodoči razvoj čebelarstva ne samo na Slovenskem ampak v celi monarhiji Avstroogrski, kamor je takrat spadalo tudi slovensko ozemlje. Priznanje njegovemu strokovnemu delu je uvedba odlikovanj imenovanih prav po njemu. To odlikovanje ima tri stopnje. III. in II. stopnja ( bronasta in srebrna) sta v domeni posameznih čebelarskih društev medtem, ko I. stopnjo dodeljuje Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) na predlog posameznega društva. Teh odlikovanj je zelo malo, saj je bilo recimo letos odlikovanih le 5 čebelarjev iz vse Slovenije.

Čebelar Alojz Tirgušek je s svojim delom v čebelarskem društvu zagotovo sodi med člane, ki si s svojim udejstvovanjem v društvu zaslužijo to odlikovanje. G. Tirgušek je član šmarske čebelarske družine od leta 1988.

Leta 1991 je bil izvoljen za predsednika ČD Šmarje pri Jelšah in svojo funkcijo opravljal do leta 2006.

V času njegovega predsedovanja je bil dokončan čebelarski dom in s tem je nastala možnost za redna srečanja članov društva, izobraževanje čebelarjev ter bolj aktivno delovanje društva. Prav tako so v tem času razvili prapor, nabavili 6 svečanih čebelarskih oblek , zgradili so točilnico medu ter dokončali čebelji kataster in leta 2005 uredili pašni red. ki je bil potrjen s strani komisije pri Čebelarski zvezi Slovenije.

Ta dejstva dokazujejo , da je se g. Tirgušek zelo prizadeval za ustvarjanje materialnih osnov delovanja društva ter ureditev formalnih zadev vezanih na nemoteno delo čebelarjev v šmarski okolici.

Leta 2001 je Društvo praznovalo 120 letnico čebelarjenja na Šmarskem in ko je leta 2006 društvo praznovalo 125 let obstoja je g. Tirgušek aktivno sodeloval pri pripravi in izdaji monografije ČD.

Leta 2005 je ČD vstopilo v kolektivno znamko »Slovenski med kontrolirane kakovosti«.

V času predsedovanja je g. Tirgušek l. 1998 prejel odlikovanje Antona Janše III. stopnje ter prav tako priznanje ČD Šmarje pri Jelšah leta 1999.

Da je bilo njegovo delo odmevno je potrdilo tudi priznanje občine Šmarje pri Jelšah saj je leta 2001 prejel plaketo Občine Šmarje pri Jelšah za izjemne uspehe na področju čebelarstva .

Leta 2006 je prejel odlikovanje Antona Janše II.stopnje (srebrno) in prav tega leta je predal vodenje društva svojemu nasledniku.

Leta 2011 je ponovno prejel plaketo ČD Šmarje pri Jelšah. Čeprav ni bil več predsednik je še naprej aktivno sodeloval pri delu društva, saj je postal častni predsednik društva ob formalni predaji predsedovanja društvu leta 2006 in to vlogo opravlja še danes. Je skrben opazovalec dogajanja v društvu, večkrat posreduje svoje znanje in izkušnje na rednih sestankih društva ter pomaga pri delovanju društva.

Navedba aktivnosti g. Tirguška je le prikaz spoštovanja do njegovega dela in zavzetosti pri realizaciji nalog, za kar se mu vsi čebelarji prisrčno zahvaljujemo in mu želimo še obilo idej in veselja pri delu v društvu. Iskrene čestitke g. Tirgušek!

Avtor: Inkret Lidia

Foto: Vogrinc Anica