14.čebelarski praznik slovenskih čebelarjev v Račah blizu Maribora

with Ni komentarjev

Že štirinajstič so se v soboto, 21. maja zbrali čebelarji iz vseh koncev Slovenije v kraju Rače blizu Maribora, da skupaj preživijo en dan v družbi drugih čebelarjev, izmenjajo izkušnje in se poveselijo. Tako so se tudi predstavniki Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah udeležili tega edinstvenega dogodka. Na srečanju je bilo prisotnih več kot 90 praporščakov, ki predstavljajo posamezna čebelarska društva, prisotni so bili predstavniki Čebelarske zveze Slovenije z predsednikom g. Nočem, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo z ministrom g. Židanom kakor tudi glavni sekretar Svetovne organizacije za prehrano g. De Silva in že tradicionalno predstavniki čebelarjev iz sosednjih držav, iz Avstrije, Madžarske in Italije.
Organizator tokratnega srečanja je bilo Čebelarsko društvo Rače, ki je skupaj z Zvezo Čebelarskih Društev Maribor (ČZDM) pripravilo zelo zanimiv program srečanja v čudovitem okolju gradu, grajskem parku, ki še posebej poudari naravo in pričara neponovljivo vzdušje. Ob tem so organizatorji ponudili prodajo ekoloških pridelkov okoliških ponudnikov, prodajo medu in čebeljih pridelkov, so omogočili brezplačno vodenje po gradu. Ob pestrem kulturnem programu je bilo veliko pozornosti s strani gostov, ki so pozdravili čebelarje, namenjenih glavni nalogi ČZS kakor tudi Ministrstva za kmetijstvo to je pripravi vseh dokumentov in izpolnitvi vseh pogojev, ki so potrebni za proglasitev 20. maja, rojstnega dne slovenskega in evropskega čebelarja Antona Janše, za svetovni dan čebele. Pobuda je prišla z slovenske strani in prav proglasitev tega dne za svetovni dan čebele bi pomenil velik strokovni in diplomatski uspeh za slovensko državo. Zato tudi obisk g. De Silve pomeni veliko za vse sodelujoče pri pripravi vseh administrativnih zahtev potrebnih za potrditev slovenskega predloga. Zavedati se namreč moramo, da se svetovna organizacija zelo preudarno in selektivno odloča za obravnavo predlogov, ki prihajajo k njej z vseh strani sveta vendar v tem primeru je zelo pomembno dejstvo, da preživetje človeštva je v veliki meri odvisno od dela čebel in zagotovo ima ta slovenski predlog veliko strokovno težo.
Vsi čebelarji smo se že vse preteklo leto pogovarjamo o tem predlogu in ga podpiramo. Temu so bili namenjeni tudi obiski predsednika Čebelarske Zveze Slovenije v vseh čebelarskih društvih skladno z vnaprej določenim programom.
Tokratno srečanje čebelarjev je bilo zelo uspešno, vreme je bilo čudovito, kulturni program bogat in ponovno smo s svojo udeležbo potrdili prizadevanja ČZS po povezovanju in razumevanju tako med čebelarji kakor tudi vsemi zainteresiranimi, ter utrjevanju zavesti o pomena čebele in dela čebelarjev.

Avtorica: Inkret Lidia Anna