137. občni zbor ČD Šmarje pri Jelšah

with Ni komentarjev

Na podlagi 15. člena statuta društva Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah, bo 137. redni občni zbor članov ČD Šmarje pri Jelšah v

 

sredo, 07.02.2018 ob 17:00 uri

 

v prostorih osnovne šole Šmarje pri Jelšah (učiteljska zbornica).

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
 3. Poročilo o delu društva v letu 2017
  • predsednika
  • gospodarja čebeljih družin v lasti ČD Šmarje pri Jelšah
  • blagajnika
  • inventurne komisije
  • nadzornega odbora
  • verifikacijsko poročilo
 4. Razprava po poročilih, potrditev poročil, beseda gostom
 5. Plan dela za leto 2018
 6. Potrditev novih članov
 7. Podelitev priznanj
 8. Razno

 

OPOZORILO:

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu, da so bili obveščeni, se občni zbor preloži za pol ure. Po poteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov, ki imajo pravico odločanja.

 

Za leto 2018 znaša članarina za člane ČZS 60€, za nečlane pa 30€.

Naj medi!

Tajnik

ČD Šmarje

Jernej Gajšek

Predsednik

ČD Šmarje

Marjan Hribernik