Člani izvršilnega odbora društva ČEBELARSKA DRUŽINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Št. Priimek in ime Funkcija
1. BABNIK ALBIN Predsednik
2. GAJŠEK JERNEJ Podpredsednik, tajnik in mentor mladih
3. ZLODEJ SMILJANA Blagajničarka
4. KAČIČ STANKO Gospodarji objektov in okolice
5. ŽOLGER ALOJZ Gospodarja čebel
6. RAVNJAK BLANKA Članica (odgovorna za izobraževanje)
7. MIKUŠ IGNAC Član
8. HRIBERNIK MARJAN Član
9. TIRGUŠEK ALOJZ Član
10. NAMURŠ FRANC Član

Poimenski pregled članstva društva ČEBELARSKA DRUŽINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Št. Priimek Ime Kraj E-pošta
1 Artiček Stanislav ŠENTJUR PRI CELJU
2 Albin Babnik Bobovo pri Ponikvi, PONIKVA albin.babnik@gmail.com
3 Bovha Marjan Zgornje Tinsko, LOKA PRI ŽUSMU marjan.bovha1@siol.net
4 Čebular Anica Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH
5 Čebular Karel Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH
6 Čokl Urban Zibika, ŠMARJE PRI JELŠAH vida.strasek@ssgt.si
7 Čokl Vida Zibika, ŠMARJE PRI JELŠAH vida.strasek@ssgt.si
8 Čretnik Jože Lekmarje, SVETI ŠTEFAN jcretnik@gmail.com
9 Debelak Ivan Stranje, ŠMARJE PRI JELŠAH
10 Dobrijevič Miroslav Šentvid, GROBELNO mirodob@gmail.com
11 Gajšek Jernej ŠMARJE PRI JELŠAH jernej.gajsek@t-1.si
12 Gobec Darko GROBELNO gobec.darko@gmail.com
13 Gorjanc Bojan ŠMARJE PRI JELŠAH gorjanc73@gmail.com
14 Gros Drago GROBELNO
15 Guzej Jožef ŠMARJE PRI JELŠAH
16 Hribernik Marjan Senovica, ŠMARJE PRI JELŠAH marjanhrib@gmail.com
17 Inkret Lidia Anna Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH lidia-anna@hotmail.com
18 Jevnišek Silvo Dol, ŠMARJE PRI JELŠAH
19 Kačič Marjetka Globoko, ŠMARJE PRI JELŠAH
20 Kačič Stanislav Dol, ŠMARJE PRI JELŠAH steny.kacko@gmail.com
21 Lorger Andreja ŠENTJUR PRI CELJU andreja.lorger@gmail.com
22 Marš Adolf ŠMARJE PRI JELŠAH
23 Mijajlovič Darinka ŠMARJE PRI JELŠAH
24 Mikuš Ignac Korpule, ŠMARJE PRI JELŠAH
25 Murn Ivan Vrh, ŠMARJE PRI JELŠAH ivmurn@gmail.com
26 Mužerlin Jožef Brezje, SVETI ŠTEFAN  
27 Namurš Franc Spodnje Tinsko, LOKA PRI ŽUSMU franc@namurs.si
28 Novak Kunaver
Nika
Laše, PODPLAT
nikanovak.kunaver@gmail.com
29 Nunčič Franc Sotensko, ŠMARJE PRI JELŠAH
30 Ogrizek Anton Jazbina, ŠMARJE PRI JELŠAH tone.ogrizek@gmail.com
31 Operčkal Slavko Gaj, ŠMARJE PRI JELŠAH
32 Operčkal Uroš Gaj, ŠMARJE PRI JELŠAH
33 Pantner Boštjan Bobovo, ŠMARJE PRI JELŠAH bostjanpantner@gmail.com
34 Pantner Srečko Nezbiše, PRISTAVA srecko.pantner@gmail.com
35 Peperko Franc ŠMARJE PRI JELŠAH
36 Pevec Alojz Mestinje, PODPLAT
37 Pevec Anton Zgornje Tinsko, LOKA PRI ŽUSMU pevectona@gmail.com
38 Pezdevšek Vida Cerovec, ŠMARJE PRI JELŠHA  
39 Pilko Zvonko Mala pristava, ŠMARJE PRI JELŠAH z.pilko@ekamant.si
40 Počivalšek Mihec Hajnsko, PRISTAVA ld.pristava@gmail.com
41 Podpečan Robert CELJE robert.podpecan@rlv.si
42 Posl Silvo Čača vas, PODPLAT
43 Praček Andrej ŠMARJE PRI JELŠAH andrejpracek@siol.net
44 Pušnik Jožef GROBELNO joze.pusnik@amis.net
45 Ravnjak Blanka CELJE blanka.ravnjak@gmail.com
46 Rožencvet Anton Bodrež, GROBELNO
47 Skale Janko Močle, ŠMARJE PRI JELŠAH
48 Šimunič Ivan ŠMARJE PRI JELŠAH
49 Šimunič Marija ŠMARJE PRI JELŠAH
50 Stoklas Jože Dvor, ŠMARJE PRI JELŠAH jozestoklas@gmail.com
51 Tadina Ivan Spodnji Gabernik, PODPLAT katitadina@gmail.com
52 Tirgušek Alojz ŠMARJE PRI JELŠAH atirgusek@gmail.com
53 Turnšek Silvo Predel, ŠMARJE PRI JELŠAH
54 Vizjak Silvo Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH info@kmetija-vizjak.si
55 Vogrinc Anica ŠMARJE PRI JELŠAH
56 Vraničar Peter Kristan vrh, PODPLAT peter.vranicar@siol.net
57 Vrečko Aleksander Sladka Gora, ŠMARJE PRI JELŠAH sasovrecko53@gmail.com
58 Zagajšek Jožef Šentvid, GROBELNO joze.zagajsek1@gmail.com
59 Zakošek Mihael LESIČNO mihael.zakosek@gmail.com
60 Zlodej Smiljana Grliče, PODPLAT smiljana.zlodej@gmail.com
61 Zorin Mira Mestinje, PODPLAT mira.zorin@gmail.com
62 Žolger Alojz Bobovo, ŠMARJE PRI JELŠAH
63 Čebelarski krožek ŠMARJE PRI JELŠAH
64 ČD Šmarje pri Jelšah ŠMARJE PRI JELŠAH