Člani izvršilnega odbora društva ČEBELARSKA DRUŽINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Št. Priimek in ime Funkcija
1. HRIBERNIK MARJAN Predsednik
2. GAJŠEK JERNEJ Podpredsenik, tajnik in mentor mladih
3. MARŠ ADOLF Blagajnik
4. MIKUŠ IGNAC,STOKLAS JOŽE, KAČIČ MARJETKA in LORGER ANDREJA Gospodarji objektov in okolice
5. VIZJAK SILVO, STOKLAS JOŽE in KAČIČ STANKO  Gospodarja čebel
6. PUŠNIK JOŽEF Član (odgovoren za izobraževanje)
7. INKRET LIDIA ANNA Članica
8. TIRGUŠEK ALOJZ Član
9. RAVNJAK BLANKA Članica

Poimenski pregled članstva društva ČEBELARSKA DRUŽINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Št. Priimek Ime Kraj E-pošta
1 Artiček Stanislav ŠENTJUR PRI CELJU
2 Bovha Marjan Zgornje Tinsko, LOKA PRI ŽUSMU marjan.bovha1@siol.net
3 Čebular Anica Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH
4 Čebular Karel Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH
5 Čretnik Jože Lekmarje, SVETI ŠTEFAN jcretnik@gmail.com
6 Debelak Ivan Stranje, ŠMARJE PRI JELŠAH
7 Gajšek Jernej ŠMARJE PRI JELŠAH jernej.gajsek@t-1.si
8 Gobec Darko GROBELNO gobec.darko@gmail.com
9 Gobec Vincenc Roginska gorca, PRISTAVA vinko.gobec@siol.net
10 Gorjanc Bojan ŠMARJE PRI JELŠAH gorjanc73@gmail.com
11 Gros Drago GROBELNO
12 Guček Jernej ŠMARJE PRI JELŠAH
13 Guzej Jožef ŠMARJE PRI JELŠAH
14 Hribernik Marjan Senovica, ŠMARJE PRI JELŠAH marjanhrib@gmail.com
15 Inkret Lidia Anna Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH lidia-anna@hotmail.com
16 Kačič Marjetka Globoko, ŠMARJE PRI JELŠAH
17 Kačič Stanislav Dol, ŠMARJE PRI JELŠAH steny.kacko@gmail.com
18 Lorger Andreja ŠENTJUR PRI CELJU andreja.lorger@gmail.com
19 Majcen Jernej PREVORJE jernejmajcen0@gmail.com
20 Marš Adolf ŠMARJE PRI JELŠAH
21 Mijajlovič Darinka ŠMARJE PRI JELŠAH
22 Mikuš Ignac Korpule, ŠMARJE PRI JELŠAH
23 Murn Ivan Vrh, ŠMARJE PRI JELŠAH ivmurn@gmail.com
24 Mužerlin Jožef Brezje, SVETI ŠTEFAN  
25 Namurš Franc Spodnje Tinsko, LOKA PRI ŽUSMU franc@namurs.si
26 Novak Kunaver
Nika
Laše, PODPLAT
nikanovak.kunaver@gmail.com
27 Novak Ana Predenca, ŠMARJE PRI JELŠAH
28 Nunčič Franc Sotensko, ŠMARJE PRI JELŠAH
29 Ogrizek Anton Jazbina, ŠMARJE PRI JELŠAH tone.ogrizek@gmail.com
30 Operčkal Slavko Gaj, ŠMARJE PRI JELŠAH
31 Operčkal Uroš Gaj, ŠMARJE PRI JELŠAH
32 Pantner Boštjan Bobovo, ŠMARJE PRI JELŠAH bostjanpantner@gmail.com
33 Pantner Srečko Nezbiše, PRISTAVA srecko.pantner@gmail.com
34 Peperko Franc ŠMARJE PRI JELŠAH
35 Pevec Alojz Mestinje, PODPLAT
36 Pevec Anton Zgornje Tinsko, LOKA PRI ŽUSMU pevectona@gmail.com
37 Pezdevšek Vida Cerovec, ŠMARJE PRI JELŠHA  
38 Pilko Zvonko Mala pristava, ŠMARJE PRI JELŠAH z.pilko@ekamant.si
39 Počivalšek Mihec Hajnsko, PRISTAVA ld.pristava@gmail.com
40 Podpečan Robert CELJE robert.podpecan@rlv.si
41 Posl Silvo Čača vas, PODPLAT
42 Praček Andrej ŠMARJE PRI JELŠAH andrejpracek@siol.net
43 Pušnik Jožef GROBELNO joze.pusnik@amis.net
44 Ravnjak Blanka CELJE blanka.ravnjak@gmail.com
45 Rožencvet Anton Bodrež, GROBELNO
46 Skale Janko Močle, ŠMARJE PRI JELŠAH
47 Šimunič Ivan ŠMARJE PRI JELŠAH
48 Šimunič Marija ŠMARJE PRI JELŠAH
49 Stoklas Jože Dvor, ŠMARJE PRI JELŠAH jozestoklas@gmail.com
50 Tadina Ivan Spodnji Gabernik, PODPLAT katitadina@gmail.com
51 Tirgušek Alojz ŠMARJE PRI JELŠAH atirgusek@gmail.com
52 Turnšek Silvo Predel, ŠMARJE PRI JELŠAH
53 Vizjak Silvo Zadrže, ŠMARJE PRI JELŠAH info@kmetija-vizjak.si
54 Vogrinc Anica ŠMARJE PRI JELŠAH
55 Vraničar Peter Kristan vrh, PODPLAT peter.vranicar@siol.net
56 Vrečko Aleksander Sladka Gora, ŠMARJE PRI JELŠAH sasovrecko53@gmail.com
57 Zagajšek Jožef Šentvid, GROBELNO joze.zagajsek1@gmail.com
58 Zakošek Mihael LESIČNO mihael.zakosek@gmail.com
59 Zorin Mira Mestinje, PODPLAT mira.zorin@gmail.com
60 Žolger Alojz Bobovo, ŠMARJE PRI JELŠAH
61 Čebelarski krožek ŠMARJE PRI JELŠAH
62 ČD Šmarje pri Jelšah ŠMARJE PRI JELŠAH